Holland in ’t jaar 2440 … is niet van Betje Wolff

In 1777 verscheen er een anoniem pamflet over hoe de toekomst er in het jaar 2440 uit zou gaan zien. Pamfletten zijn de social media van die tijd. Er zijn in de achttiende eeuw grimmige pamflettenoorlogen, waarin voor- en tegenstanders van politieke of godsdienstige kwesties elkaar bombarderen met kleine geschriften. Maar dit pamflet was geen politieke satire, ook geen aanklacht of aanval. Het trok later aandacht omdat dit werkje met de titel Holland, in ’t jaar MMCCCCXL toegeschreven werd aan Betje Wolff. Het was immers uitgegeven door haar vaste Hoornse uitgever, en er staan wat venijnigheden in die tot het vaste repertoire van Betje horen. De gerenommeerde neerlandici H. Vieu-Kuik en G.W. Huygens maakten er heruitgaves van onder Betjes naam. Maar Buijnsters twijfelde over het auteurschap. Ikzelf twijfel niet: dit is geen Betje, ik herken haar stijl niet: ze schreef veel beter dan deze anonymus. Wie wil kan zelf oordelen op Google Books! https://www.google.nl/books/edition/Holland_in_t_jaar_MMCCCCXL/1Y9iAAAAcAAJ?hl=nl&gbpv=1&dq=Holland,+in+%27t+jaar&printsec=frontcover

Het is toch echt wel een grappig boekje, waarin de auteur een leuk gedachte-experiment uitvoert.[1]

Exemplaar met aantekeningen van Joh. Dyserinck

Volgens hem/haar zal Holland in 2440 een kopie van Frankrijk zijn. Frans is de internationale voertaal van geleerden geworden. Maar op de universiteiten wordt onderwijs in de landstaal gegeven. Die paar oude knarren uit het verleden die nog Latijn en Grieks begrijpen, zijn aan het vertalen gezet. Op de lagere scholen hebben de kinderen telescopen en microscopen. In de natuurkundelessen leren ze hun eigen temperament kennen. In plaats van een catechismus krijgen ze een vereenvoudigd wetboek in handen.

Elke plaats heeft een openbare bibliotheek, maar de mensen hebben ook zelf een voorraad geliefde boeken. Het aantal lezers is toegenomen. Van overbodige boeken wordt brandstof gemaakt – dat levert voldoende op voor eeuwen!

Op sociaal vlak is er ook flink wat veranderd. Weduwen krijgen ondersteuning van de staat. Levensmiddelen zijn voor een redelijke prijs te krijgen. Monopolies zijn afgeschaft, hongersnoden bestaan niet meer. De akkers worden niet geforceerd sneller te produceren dan de natuur toelaat. Wrede jacht is er niet meer en stropen is verboden. Alleen slagers mogen nog jagen, dat zijn toch al barbaren.

Voor armelui zijn er in schouwburgen af en toe gratis voorstellingen.

De kerken zouden allemaal rond gebouwd worden, zodat er geen hiërarchie in zitplaatsen meer zou bestaan. ’s Zondags wandelt men in de natuur en overpeinst Gods schepping.

Oorlogen zijn verleden tijd: lege legermagazijnen worden gebruikt voor voedselopslag. Een volksregering beslist over voortgang van de maatschappij. Wie zich niet behoorlijk weet te gedragen wordt enige tijd naar Rusland gestuurd.

Vrouwen heeft de anonymus hoog staan: ‘De Vrouwen zyn boven allen lof. Ze lezen, maar minder dan de mans; ze denken, ze voelen doorgaans meer: haar verstand behoeft minder beschaving’. Mannen zien haar als hun gelijken en ze vertrouwen haar de zedelijke en verstandelijke opvoeding van hun kinderen.’ Geheel moeder te zyn is haar grootste genoegen’.

Een utopie of een dystopie? In welke voorspellingen heeft de auteur gelijk gekregen? Vrijwel geen enkele. Aan de universiteiten wordt er nauwelijks meer onderwijs in de landstaal gegeven. Hongersnoden, oorlogen, monopolies en jagers zijn er nog steeds. Bonnen voor gratis voorstellingen zitten niet in het voedselpakket. Vrouwen lezen meer dan mannen. De openbare bibliotheken zijn in veel plaatsen opgeheven.

Maar hij/zij heeft wel een paar moderne denkbeelden. Bijvoorbeeld over de overproductie in de landbouw, over de jacht, over aanschouwelijk onderwijs. Betje Wolff zou dit soort overwegingen wel kunnen hebben. Maar ze zou nooit en te nimmer schrijven dat het verstand van vrouwen minder beschaving ‘behoefde’ dan dat van mannen, dus dat die zich minder zouden hoeven te ontwikkelen. Wat mij betreft kan dit pamflet dus afgeschreven worden van de lijst van Betjes productie.[2]


[1] De titel ontleende de schrijver aan het Franse werk van L.-S. Mercier, L’An deux mille quatre cent quarante  (1770). Maar alleen de titel, de inhoud is totaal anders. Wolff maakte in Brieven over verscheiden onderwerpen (1780-1781, van Wolff en Deken) een vertaling van een deel van dit werk (dl 1, brief 1 en dl. 3, brief 1). Ze zinspeelt daar in het geheel niet op het pamflet uit 1777. Als zij er de auteur van zou zijn, is het ondenkbaar dat ze er niet naar zou verwijzen in het kader van de Brieven. In 1773 bleek zij het werk van Mercier al te kennen. Toen maakte ze er geestige toespelingen op in de tweede druk van haar gedicht Jacoba van Beieren aan Frank van Borsselen.

[2] In de Bibliografie van Buijnsters (1979) komt die nog voor als nr. 46. In zijn biografie (1984) uit hij zijn twijfel op p. 370, noot 80.

Advertentie

Over maritamathijsen

Als emeritus hoogleraar ben ik verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zie voor mijn publicaties op de website van de universiteit. Colleges geef ik nog in het buitenland, gastcolleges voor mijn eigen Universiteit en voor de Illustere School (HOVO UvA). Januari 2018 verscheen mijn biografie van Jacob van Lennep. Hij werd zeer goed ontvangen en genomineerd voor de Biografieprijs en de Geschiedenisprijs. In 2021 kwam uit: L. De lezer van de 19de eeuw. Ook dat is heel goed ontvangen. Nu werk ik aan een biografie van Betje Wolff.

17 Reacties op “Holland in ’t jaar 2440 … is niet van Betje Wolff”

 1. gevangasteren zegt :

  Beste Marita,

  Ik zal wel niet de enige zijn die het gemerkt heeft: De weblink naar Google Books werkt niet en het jaar is niet 2240 maar 2440. (Bij Google Books vind ik alleen dit https://www.google.de/books/edition/Holland_in_het_jaar_2440/J-8htwAACAAJ?hl=en, maar het is niet inkijkbaar.)

  Hartelijk dank voor dit stukje; ik had geen idee dat mensen toen ook al zo bezig waren met “science fiction” !

  Als man denk ik dat de aangehaalde passages helemaal niet door een vrouw geschreven kunnen zijn, vooral deze: ’ Geheel moeder te zyn is haar grootste genoegen’. Of projecteer ik nu modern denken op de mensen van toen?

  Gé van Gasteren

 2. Eric Wobma zegt :

  Verrukkelijk stuk, alleen jammer dat de link naar het pamflet niet werkt?

 3. jpk zegt :

  MMCCCCXL is toch 2440 en niet 2240?

 4. gevangasteren zegt :

  Nu ik het boek kan inkijken, heb ik nog een argument waarom dit – lijkt mij – niet door Betje geschreven is: De beschrijving van hoe Nederland er in 2440 zal uitzien, althans het begin daarvan, is een hutjemutje van toekomende, tegenwoordige en verleden tijd:

  Wat meent gy dat in die gelukkige eeuw al zal verandert wezen ? Geen petit maitre, geen pedant, geen onbedachte naarvolger; derhalven als een stuk van kleeding ook geen degen. De randen aan de hoeden werden zoo klein, dat men eindelyk een model nam naar de bolletjes der ouerwetsche Friezen, en naar die van de bewooners der Zeedorpen, echte afstammelingen der Batavieren. De hairen worden rond of in een strik gedragen.

  Daarna blijft het tegenwoordige tijd, dus het lijkt erop dat hier iemand vlot begonnen is en het niet meer nagekeken heeft. Is dit mogelijk bij Betje? vraag ik dus aan Marita.

 5. Marianne Vos zegt :

  L.S.

  Hoe schrijf ik mij uit van deze mailservice?

  Deze links:

  Unsubscribe to no longer receive posts from Marita Mathijsen. Change your email settings at manage subscriptions.

  in de mail werken niet helaas.

  Met vriendelijke groet,

  Marianne Robinson

 6. aafje de jong zegt :

  Heel interessant om dit pamflet te lezen. Gelukkig is veel niet uitgekomen…. En gelukkig is het niet van Betje Wolff!

 7. Mr Vanlelyveld zegt :

  Beste Marita,

  Het pamflet vermeldt, als ik het goed zie, het jaartal 2440…toch? Maakt verder niets uit als het gaat om de stelling dat het niet afkomstig is van Betje Wolff.. Vriendelijke groet,

  Ferdinand van Lelyveld

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: