Tagarchief | Hendrik Conscience

Ze hoeven Van Lennep in Petersburg niet te lezen

Lang leve het Stadsarchief van Amsterdam, waar je ook op zondagmiddag kunt werken, althans aan gedigitaliseerde archieven. Vandaag vond ik er een brief van Hendrik Conscience aan Jacob van Lennep uit 1849. Conscience is benaderd door de archivaris van de Keizerlijke Academie van Wetenschappen van St. Petersburg, met de vraag of Conscience hem misschien kan helpen aan een handschrift van de befaamde Nederlandse schrijver J. van Lennep. Conscience stuurt het verzoek door aan ‘Holland’s uitmuntenden romanschrijver’. Van Lennep schrijft achterop de brief van Conscience dit versje:

 

Wat drommel kunnen, om mijn naam

 

In Petersburg de lieden geven?

 

Geen sterv’ling toch is daar bekwaam

 

Te lezen wat ik heb geschreven.

 

Of Jacob van Lennep dit versje opgestuurd heeft naar St. Petersburg? Ik ga aan het Nederlands Instituut daar vragen of ze eens in de Keizerlijke Academische Archieven willen kijken.